Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w bersabda;

Orang mukmin yang kuat adalah lebi baik dan lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing mempunyai kebaikan. Bersungguh-sungguhlah melakukan sesuatu yang berguna (di dunia dan di akhirat); dan hendaklah selalu meminta pertolongan daripada Allah dan jangan berasa lemah, yakni putus harapan atau hampa. Jika engkau ditimpa sesuatu janganlah berkata “Kalaulah aku berbuat demikian tentu akan jadi begini dan begitu”, akan tetapi katakanlah “Takdir Allah, dan Allah berbuat sekehendaknya”. Sesungguhnya perkataan ‘kalaulah’ hanya membuka jalan kepada syaitan untuk berbuat sesuatu.
(Imam Nawawi, Riyadus Solihin)